Béka

Írta: Balogh István


Ebben a két csomag kártyával játszható pasziánszban a nyolc ász szolgál alaplapként, és öt domb van.


KÁRTYA: Két csomag standard 52 lapos francia kártyacsomag szükséges.

KIRAKÁS:Rakjunk ki 13 lapot képpel felfelé segédtalonként. Ha ezen lapok bármelyike ász, azt tegyünk a talon jobb oldalára alaplapként. Ha egy lap sem ász, vegyünk ki egy bármilyen színű ászt a talonból alaplapnak. A többi ászt mejelenésekor rakjuk le a sorba, hogy végül nyolc alaplapot kapjunk. Béka pasziánszjáték

CÉL:Az ászokra felépítani a lapokat, növekvő számsorrendben, ásztól a királyig, színre való tekintet nélkül.

JÁTÉK: A talon lapjait egyenként üssük fel, és helyezzük a megfelelő alaplapra vagy az öt domb bármelyikére. A dombokat az alaplapok alá rakjuk ki, és a lapokat tetszőleges sorrendben adjuk hozzájuk. A segédtalon felső lapja és a dobmok felső lapjai bármikor szabadon építhetők az alaplapokra. A dombokban megüresedett helyet a talonből töltsük be, ha segédtalon elfogyott, annak helyére nem rakhatunk lapot.

Jó stratégia egy dombot fenntartani a magas értékű lapok - pl. király, dáma - számára és ha lehetséges, a dombokra csökkenő számsorrendben építeni, hogy elkerüljük az alacsony értékű lapok bennrekedését.